Det finns många fördelar med att jobba med TNR, både för själva katterna och för omgivningen.


Kostnadsbesparing

Färre avlivningar, färre klagomål och användning av ideella krafter, minskar kostnaderna för myndigheter och samhället. I San Diego County, där TNR introducerades 1992, minskade 40 % av antalet avlivningar av förvildade katter efter två år. Baserat på hur mycket det kostar att hysa in, mata, avliva och hantera den döda kroppen har San Diego County sparat flera 100 000 dollar.


Friskare och mindre synlig koloni

Katter som är hungriga och inte har tillgång till skydd söker sig till områden där det går att få tag på mat t ex i soptunnor och söker skydd under ex bilar eller i hus genom kattlucka eller fönster. Att erbjuda katterna ett ordnat liv genom kastrering, vaccination, avmaskning, skydd och mat höjs katternas levnadsstandard. Kastrerade katter är mindre benägna att stryka runt på större områden vilket även gör kolonin mindre synlig.


Färre avlivningar

Att minska antalet förvildade katter genom TNR-metoden minskar även antalet avlivningar på flera sätt. Färre katter avlivas hos veterinären eller skjuts av skyddsjägare. Färre förvildade kattungar lämnas in hos djurhem, vilket skapar plats för andra katter.

Minskning av antalet katter

Kattungar och tama katter tas in på katthem eller i jourhem för omplacering. Förvildade katter kastreras. Studier visar att populationen stabiliseras när 70% av kolonin är kastrerad. Ju närmare man kommer till en 100% kastrerad koloni desto fortare minskar kolonin i antal.

Inga fler kattungar föds

Studier visar att mellan 50-75 % av kattungarna som föds av hemlösa honor dör inom 6 månaders ålder pga sjukdom eller trauma, vilket innebär att det förekommer ett stort, oftast osynligt lidande inom okastrerade kattkolonier.

Mindre lidande

Boende i området slipper se hungriga och döende katter och kattungar.

Störande moment minskar

Genom att ta bort könsdriften hos katterna minskar man slagsmålen och även odören från urinmarkerande hankatter. Katterna är också mer harmoniska. ”Månskenserenaderna” från löpande honkatter försvinner helt.

Mindre klagomål

En minskande population av förvildade katter betyder mindre störande effekter (högljudda slagsmål, urinodör, löpande honor) vilket betyder färre klagomål.

Engagerade medborgare

Medborgare som matar en kattkoloni engagerar sig betydligt lättare i TNR-projekt än i avlivningsaktioner. Människor som söker hjälp med kattkolonier tackar oftast nej till kommunens och vissa djurhems ”lösning” (avlivning), vilket gör att inget över huvudtaget sker och kolonin fortsätter föröka sig.

Ansvariga för kolonin

Genom att ordna med människor som tar hand om och håller tillsyn över kolonin upptäcks det fort om det ansluter sig nya individer till kolonin eller om det finns katter som är i behov av veterinärvård. Dessutom kan boende i området ta kontakt med dessa människor om det uppstår frågor eller problem.

Minskning av möss

Katterna begränsar antalet möss i området.


Bättre image

När myndigheter stödjer TNR-metoden istället för att avliva kattkolonier höjs deras image, vilket leder till mer förtroende från allmänheten.