Göteborgs Katthjälp har sedan 2005 jobbat med TNR-metoden och vi har varit ledande i att introducera metoden i Sverige. Med ca 150 000 hemlösa katter varav många förvildade är TNR en långsiktig och human metod för just dessa katter. På denna hemsida hittar ni mycket information kring hur att jobba med TNR.

Kort om Trap-Neuter-Return

willys

TNR står för Trap-Neuter-Return (fritt översatt fånga-kastrera-återvända) och är en metod där man fångar in hemlösa katter, ger dem hälsokontroll, kastrerar och vaccinerar dem. Kattungar och tama katter går vidare till katthem för omplacering, medan förvildade katter släpps tillbaka i sitt revir där de fortsätter att leva sitt liv. Innan katterna sätts tillbaka blir de öronmärkta för att man ska veta vilka katter som blivit kastrerade. De står sedan under beskydd av volontärer som ser till att de får mat och skydd och mår bra. Metoden används över hela världen och har visat sig vara framgångsrik samt ekonomisk.


Varför andra metoder inte fungerar


Skjuta eller fånga och avliva

Att skjuta eller fånga för att avliva har praktiserats i hundratals år. Denna metod minskar antalet katter under en kort period men är en kortsiktig lösning. Det finns flera anledningar varför avlivning inte fungerar:

”The vacuum effect”

Kolonier med förvildade katter trivs där det finns mat och skydd. När man försöker skjuta av en koloni men mat och skydd finns kvar, kommer det förr eller senare fertila katter från närliggande områden och tar besittning av det tomma territoriet och det hela börjar om igen. Detta fenomen kallas för ”the vaccuum effect” och beskrevs för första gången av dr. Roger Tabor i hans studier av Londons förvildade katter (The wild life of the domestic cat, 1983).

Fördelar med TNR


Det finns många fördelar med att jobba med TNR, både för själva katterna och för omgivningen.


Kostnadsbesparing

Färre avlivningar, färre klagomål och användning av ideella krafter, minskar kostnaderna för myndigheter och samhället. I San Diego County, där TNR introducerades 1992, minskade 40 % av antalet avlivningar av förvildade katter efter två år. Baserat på hur mycket det kostar att hysa in, mata, avliva och hantera den döda kroppen har San Diego County sparat flera 100 000 dollar.


Friskare och mindre synlig koloni

Katter som är hungriga och inte har tillgång till skydd söker sig till områden där det går att få tag på mat t ex i soptunnor och söker skydd under ex bilar eller i hus genom kattlucka eller fönster. Att erbjuda katterna ett ordnat liv genom kastrering, vaccination, avmaskning, skydd och mat höjs katternas levnadsstandard. Kastrerade katter är mindre benägna att stryka runt på större områden vilket även gör kolonin mindre synlig.Myter

Det finns många myter om förvildade katter och kring TNR metoden. Vi tar upp några här.

Förvildade katter lever ett miserabelt liv så det är bäst att avliva dom

Undersökningar visar att förvildade katter har ungefär samma livslängd som tamkatter och att tamkatter får sjukdomar lika ofta som förvildade katter.1 Det är inte humant eller etiskt försvarbart att döda ett friskt djur och det minskar inte populationen av förvildade katter. En ny plats uppstår inom kolonin och en ny katt kommer att flytta in och föröka sig.