Att ha hand om en TNR-koloni är ett stort ansvar. Det handlar inte enbart om att mata katterna. Utöver mat ska de även dagligen få tillsyn, tillgång till skydd och få veterinärvård vid behov. För att sköta en TNR-koloni på ett seriöst sätt ska man åtminstone följa nedanstående principer.


Ansvar

Kan man pga. sjukdom, flytt e.d. tillfälligt eller inte alls ta ansvar för matning, skydd och tillsyn, ska man se till att det finns andra som tar över ansvaret.

Glöm aldrig att det är inhumant och olagligt att överge djur som har lärt sig lita på dig! Det är alltid bra att redan från början försöka dela ansvaret för kolonin med flera personer. Genom att man är flera personer som tar hand om kolonin underlättas arbetet och kostnaderna minskar betydligt. Genom att skapa ett matschema och föra loggbok vet alla vem som matar på vilka dagar och vad som har hänt inom kolonin de dagarna man själv inte har varit på plats.

Ett bra redskap på internet är Google Docs där man kan skapa en online kalender och bjuda in alla som jobbar med kolonin. I kalendern kan man fylla i vilka som matar på vilka dagar samt lämna loggboksanteckningar. På Google Docs kan man även skapa dokument med t ex bilder på katterna.

Finns det fler som tar hand om kolonin bör man utse någon som har huvudansvaret för att tillse att matning och tillsyn sker dagligen.

Alla katter ska vara kastrerade

ALLA katter, även de som besöker området sporadiskt, ska kastreras, vaccineras, avmaskas och id märkas för att sedan återvända till sitt revir. Nya individer ska kastreras omgående.

Katter som inte är kastrerade hamnar i slagsmål, revirmarkerar, är högljudda och kan bli störande för omgivningen. De har eller får oftast en sämre hälsostatus. Dessutom föds det kattungar på löpande band som far illa.

Alla katter som ingår i en TNR koloni ska få följande behandlingar:

– kastrering
– vaccination mot kattpest och kattsnuva
– avmaskning
– id-märkning genom tatuering i vänster öra
– om nödvändigt behandling mot andra åkommor

Tama katter ska omplaceras i goda hem.

Ju färre katter som ingår i kolonin, desto mindre är risken att någon stör sig på katterna.
Dessutom löper tama katter större risk att bli utsatta för angrepp av människor, just pga. att de är tama.

Katter som är sjuka eller skadade ska snabbt få behandling

Djur har vid sjukdom eller skador rätt till snabb behandling. Inte minst är det ett brott mot djurskyddslagen att underlåta att ge ett djur veterinärbehandling när djuret behöver det. Dessutom löper en kolonikatt som är sjuk eller skadad risk att t ex bli skjuten av kommunens skyddsjägare om någon i området skulle hinna göra en anmälan innan katten omhändertas för vård.

Indikationer på att en katt kan vara sjuk eller skadad är t ex:

– Viktminskning
– Matvägran
– Allmänpåverkad
– Utsöndring från nos och/eller ögonen
– Hårförlust
– Haltande
– Synliga sår

Loggbok ska föras

Noteringar på vilka katter som har synts till, hälsa, matlust, hull mm. ska göras.

Det kan hända att man träffar på människor eller myndigheter som påstår att en TNR-koloni överför sjukdomar och att katterna per definition inte skulle må bra mm. Att föra loggbok som innehåller information om genomförda behandlingar och kattens nuvarande hälsostatus är en viktig handling för att kunna visa att katterna är vaccinerade, avmaskade, mm och att de står under tillsyn. Finns det flera personer som tar hand om kolonin är det smart att utse någon som har huvudansvaret för att loggboken uppdateras med jämna mellanrum, helst dagligen.


Katterna ska ges mat, vatten, skydd och tillsyn året runt

Katter som är hungriga och inte har tillgång till ordentliga skydd söker sig till områden där det går att få tag på mat, t ex i soptunnor, och söker skydd t ex under bilar eller genom att ta sig in i hus genom kattlucka eller fönster.

Mata katterna dagligen på fasta ställen där omkringboenden inte störs. Försök göra matplatserna så osynliga som möjligt och anpassa mängden foder till antalet katter så att det inte ligger stora mängder med foder kvar som drar till sig ägda katter och andra djur.

Utfodra katterna med foder av bra kvalité, dvs ett foder med högt innehåll av animaliska proteiner och lågt innehåll av kolhydrater (spannmål, majs, ris etc ). Foder av hög kvalité är oftast dyrare vid inköp, men katterna mår mycket bättre av maten genom att den är anpassad till deras behov. Katter har, som obligatoriska köttätare, ett kort tarmsystem och är sämre på att smälta vegetabilier. De tar alltså upp mer näring från foder med högt köttinnehåll.

Håll matplatserna fria från skräp som tomma burkar, påsar mm


https://web.archive.org/web/20160513101710im_/http://v3.goteborgskatthjalp.com/images/TNR/olikakatthus.png

Det finns en uppsjö av olika katthus och mathus att hitta på nätet

Det finns många olika sorters katthus man kan bygga. Vilken sorts katthus man väljer att bygga beror på förutsättningarna på plats. Har katterna redan någon form av skydd, t ex i en lada, garage e.d. så räcker det kanske med enkla frigolithus. Saknas det skydd helt och hållet är det bäst att bygga lite mer avancerade hus som är robusta och tål väder och vind.  För att göra katthusen så osynliga som möjligt är det bra om de har neutrala färger som smälter in i omgivningen samt att de placeras så att de inte direkt är iögonfallande.


Vatten ska alltid finnas tillgängligt. Ett bra tips är att skaffa en vattenskål där man kan skruva på en PET-flaska som fylls med vatten. Ställ aldrig vatten i katthuset! Skulle det spillas vatten så har katterna en blöt sovplats.

Vid minusgrader kan man ställa en s.k. ”Snuggle Safe”, se bild nedan, under skålen så att vattnet inte fryser på ett antal timmar. En Snuggle Safe är en värmeplatta som man kan värma i mikron och som håller värmen i ca 12 timmar, beroende på utomhustemperaturen och var den placeras.

snugglesafe

Snuggle Safe kan användas till att värma upp katthusen när det är kallt ute. De går att köpa hos zooaffärer och internetbutiker.

Tama katter ska omplaceras i goda hem

Ju färre katter som ingår i kolonin, desto mindre är risken att någon stör sig på katterna. Dessutom löper tama katter större risk att bli utsatta för angrepp av människor, just pga. att de är tama.