bannerbacka

I Backa Röd, Göteborg, har det i tiotals år funnits hemlösa katter. Många av dessa är förvildade. Varje år avlivades en del av kattbeståndet. Förr genom avskjutning, senare genom infångning och avlivning hos veterinär. Katterna som överlevde levde kvar under samma omständigheter. De fortsatte föröka sig med alla negativa inslag det innebar för både katterna och omgivningen. Löpande och skrikande honor, fäktande och skadade hankatter, sjuka och döende kattungar. Problemen löstes inte, det flyttades bara över till nya individer.

Ingen av de omkringboende var nöjd med hur kattproblemet hanterades. Kattantalet minskade inte och inte heller katternas lidande eller klagomålen från boende. År 2011 startade därför bostadsbolag Poseidon och Göteborgs Katthjälp tillsammans ett projekt för att ta hand om katterna på ett humant och långsiktigt sätt.

Läs mer om projektet på vår projektsida.