Artikel från Sydsvenskan, 22 september 2011 


När styrelsen på Elinelunds Sommarstad satsade 15 000 kronor på att lösa kattfrågan var meningarna delade. Ett par år senare syns resultatet. Uppföljning gör att antalet hålls konstant.

Med stöd av Rädda Katten och Djurskyddet kastrerades och steriliserades katterna på området 2009. Tama katter och kattungar placerades i hem. Rädda katten följer kontinuerligt upp insatsen på Elinelunds Sommarstad. Det innebär att nykomlingar upptäcks och hanteras enligt samma principer.


katthusvinter21
Katterna på på Elinelunds Sommarstad är idag kastrerade, vaccinerade och id-märkta och har fått fina isolerade katthus. Bild: Maria-Isabel Hansson http://kolonikatter.blogspot.com/

-Vi hade bekymmer med vildkatter. Många klagade. Vi hade tidigare haft stadsjägaren för att skjuta undan, men det är ett evighetsgöra. Vi tog ett styrelsebeslut för att vi tyckte att vi måste göra något. Att skjuta är inte humant,säger tidigare ordföranden Lars Trana.

De katter som bor kvar i Elinelunds Sommarstad om vintern matas av en grupp människor som kommer ”i ur och skur”. Vid entrén finns en låda som ständigt blir påfylld med skänkta kattmatsburkar.

Malin Kjellsson, ordförande i Rädda Katten, berättar om ett möte nyligen med en koloniägare på Elinelund, som förklarade hur skeptisk hon varit från början och hur bra det blivit.
– Det är skönt att höra. Visar en styrelse att de bryr sig, så gör kolonisterna det också, säger Malin Kjellsson.

Kolonigrannområdet Mossängens Sommarstad satsade inga pengar, men omfattades ändå av projektet. Närheten mellan kolonisterna hade gjort en ensidig satsning verkningslös.

Att ta bort alla katter är ingen lösning, säger Yvonne Olsson från Katthjälpen, som gjort insatser på Almviks och Jägershills koloniområden.
– Om det är tomt uppstår ett vaakum, som bara fylls genom att nya flyttar dit, säger hon.

Text: Marika Anjou