En droptrap är något man knappast kan vara utan. Det finns många fördelar med att använda en sådan fälla. Fällan utgörs av en innätad ram, ett slags bur utan botten. En del katter är av olika anledningar misstänksamma till att gå in i den vanliga Lotin-fällan, men har inga problem med att sätta sig under droptrapen för att äta. Droptrapen upplevs inte som något de ska krypa in i och därmed riskera att bli instängda.

Droptrapen är öppen på tre sidor när den är riggad. Katter som inte ska fångas in kan visa den misstänksamma katten att det är ofarligt att äta i den, genom att de just sitter under den och äter och inget händer. En annan fördel är att man kan fånga in hela kattfamiljer vid ett eller två fångsttillfällen. En nackdel med fällan är att den på grund av sin storlek är något opraktiskt att frakta och att man antagligen får bygga en själv.


droptrap

Testa först fällan genom att ”låtsasfånga” ett par gånger. Känn på hur mycket kraft du behöver för att dra bort pinnen som håller upp fällan. Se till att snöret är rejält och spänt. När du drar i snöret ska pinnen ryckas bort snabbt och fällan ska slå igen över katten utan att den hinner ana något. Om du har för elastiskt eller löst snöre kan misstänksamma katter hinna smita undan innan ramen faller ner.

Sätt upp fällan där marken är platt och jämn så att ingen katt kan ta sig ut genom ojämnheter i marken. Ge även fällan extra tyngd genom att placera t ex en stor sten/hink med stenar på plattan på baksidan. Detta för att den infångade katten inte ska kunna ”flytta” på fällan om den springer runt inuti.

Lägg rejält med mat i mitten längst bak i fällan så att du inte behöver fylla på mer mat, och därmed störa, om katter som inte ska fångas kommer och äter först. Placera dig sedan en bra bit bort ifrån fällan och ha en stor filt/tyg till hands för att täcka över fällan med direkt när en katt fångats. Det gör att katten i regel lugnar ner sig i buren. Ha även en bur att flytta över katten till vid fångst. Säkrast är en s.k. klämbur med öppning på framsidan eller Lotinfälla. Båda stängs genom att gavelluckan fälls ned lodrätt.

När katten är i droptrapen ska man vänta tills den har satt sig ner vid maten och börjat äta innan du drar i snöret. Tveka inte, utan var bestämd när du drar. Ta dig sedan fram till fällan så fort som möjligt, det finns en liten risk att katten kastar sig fram och tillbaks i fällan så häftigt att den lyckas ta sig ur. Väl framme vid fällan ska du trycka ner din tyngd på ramen så att fällan ligger intakt och stabilt mot marken.
Vänta sedan tills katten har lugnat ner sig lite innan du flyttar över katten till buren. Det är säkrast att flytta över katten när man är två, en som håller i buren och en som håller i droptrapen. Ställ buren mot droptrapens öppning och dra upp burens och droptrapens öppning. Har du en vanlig transportbur är det säkrast att ta bort dörren, har du en Lotinfälla eller klämbur så täck över dem med en filt så att katten automatiskt söker sig dit genom att den vill gömma sig i den mörka buren. Lyft av filten på baksidan av droptrapen om katten inte rör sig mot buren. Lyft filten successivt från bak- till framsidan tills katten går in i buren. Om katten är ovillig att röra på sig hjälper det oftast att peta lite försiktigt på katten med en pinne eller dylikt.

När katten har gått in i buren/fällan ska du snabbt stänga buren/ fällan. Har du en vanlig transportbur där dörren har tagits ut ska du skjuta dörren emellan buren och droptrapen och låsa den. Dubbelkolla att dörren är ordentligt låst! Har du fler katter i droptrapen ska du även stänga droptrapen samtidigt som du stänger buren. Ta fram en ny bur för att föra över nästa katt i.