hemlös
För att kunna ge en katthemsplats till de ca 100 000 hemlösa katter som finns i Sverige idag skulle vi behöva ytterligare 2 000 katthem, så illa står det till…

Vad kan du göra själv?

Vi hoppas att du själv kan förbarma dig över den, förhoppningsvis, enda hemlösa katten du träffar i ditt liv. Alla ideella krafter är redan överhopade med att hjälpa, det behövs därför fler privatpersoner som tar tag och visar lite empati och känsla. Det vi kan bidra med är hjälp med omplacering, om man själv kan ställa upp som tillfälligt hem åt katten. Vi kan även bidra med material för infångning samt med råd och tips. När det gäller förvildade katter rekommenderar vi i första hand Trap Neuter Return-metoden.

Om du misstänker att en katt är hemlös kan du göra följande:

  • Sätt gärna upp lappar med en beskrivning och foto av katten i närområdet för att se om katten har en ägare
  • Kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip)
  • Om katten är tam kan du fästa ett meddelande i ett enkelt kardborrehalsband på katten för att försöka få kontakt med en eventuell ägare
  • Om du inte hittar någon ägare till katten, kontakta gärna ett katthem för att se om de har möjlighet att ta emot den
  • Kontakta Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Den myndighet som har det lagliga ansvaret för djurskyddstillsyn är länsstyrelsen, där djurskyddsinspektörer jobbar med djurärenden. Du kan anmäla hemlösa sällskapsdjur och missförhållanden omkring djurhållning till Länsstyrelsen i Västra Götaland vida denna sida.

OBS! Många katter som omhändertas av länsstyrelsen blir avlivade. Förvildade,skygga och/eller skadade djur får sällan en andra chans. Om det är möjligt, gör gärna själv en insats för att hjälpa just den katten eller katterna som har kommit i din väg.


Tips om vad du kan göra mer

Titta i SVEKATTs nationella dadatabas för bortsprungna och upphittade katter, Vilse.nu och lägga in en annons. Där finns också mycket information och tips och råd om vad göra när man hittar en katt eller när ens katt är bortsprungen

Kontakta andra djurskyddsorganisationer.

Är du medlem i Djurens Rätt kan du som privatperson söka bidrag för veterinärvård till djur som saknar ägare och hittas skadade eller sjuka hos Systrarna Panofskys minnesfond.