När katten finns hos veterinären gäller det att passa på och göra så många behandligar som möjligt medans katten är sövd. Något som alltid ska göras när en TNR katt kommer till veterinär efter första infångning är kastrering, vaccination, ID-märkning och avmaskning.


Kastrering

Vid kastrering av honkatter tas i regel både livmoder och äggstockarna bort. Kastrering hos honkatter utförs i Sverige huvudsakligen genom buksnitt. Det finns dock ett antal kliniker som utför s.k. flanksnittkastrering. Har du en veterinär i närheten som behärskar denna metod och som är positiv inställd till TNR-metode är det en stor fördel att få honkatterna kastrerade genom denna metod. Ingreppet tar mindre tid vilket minskar narkostiden. Såret är mindre vilket påskyndar läkningstiden, risk för bråck är mindre genom att såret sitter i flanken och den inte trycks ner av bukorgan. Såret är synligt vilket är en fördel när det handlar om svårt hanterbara katter. Dräktiga eller överviktiga katter kan däremot inte kastreras genom flanksnitt.


flanksnitt

Hona som har kastrerats med flanksnitt

Se till att katten sys med resorberbar tråd så att den inte behöver komma på återbesök hos kliniken för att ta bort stygnen. ”Intrakutana” (innanpåliggande) stygn för att förebygga att det tuggas på utanpåliggande stygn är också att föredra.

Hankatter får inga stygn i huden efter kastreringen. Sädesledaren och blodkärlen knyts oftast ihop, visa veterinärer lägger istället en resorberbar ligatur.

Vaccination

När det gäller vaccinering är det framförallt kattpest man vill skydda katterna mot. Genom att vaccinera mot kattpest med levande vaccin räcker det hos vuxna katter med ett enda vaccin till att uppnå ett fullgott och långvarig skydd (4-6 år) eller, enligt ett flertal amerikanska undersökningar, livslångt skydd mot kattpest. Statens Veterinärmedicinska Anstalten (SVA) uppger att en vuxen katt bara behövs vaccineras en gång (istället för 2 gånger med tre veckors mellanrum) mot kattpest vid användning av levande vaccin och rekommenderar vaccinering mot kattpest med 3 års intervall. 

Vaccin mot kattsnuva skyddar inte mot själva infektionen och även vaccinerade katter kan få symtom. Herpesvirus är den största orsaken till kattsnuva och är vida spritt bland kattpopulationen. De flesta infekterade djur blir latenta bärare av herpesvirus. Kattsnuva är ingen dödlig sjukdom hos friska vuxna individer. Däremot kan kattungar och äldre individer få mer allvarliga symtom. I USA har man valt att rekommendera revaccination vart tredje år för att minska antalet vaccinationer under kattens livstid. Även om TNR katter kanske bara får en vaccinering mot kattsnuva ger det i alla fall viss skydd under en tid.

  • Källa: Vaccination av hund och katt i Sverige, Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Juli 200

ID-märkning

ID-märkning genom en tatuering i örat är att föredra för TNR-katter. Tyvärr är en s.k. ”ear tip”, där man tar bort en bit av öronspetsen samtidigt som katten kastreras,  i dagsläget inte tillåten i Sverige. En ear tip är den absolut lättaste väg att se om en katt redan är kastrerad. Speciellt när det finns flera katter som är väldigt lika varandra inom en och samma koloni. Eartipping används i de flesta länder där man jobbar med TNR.

Avmaskning

När katten finns hos veterinär är detta ett bra tillfälle att få den avmaskad. Det är framförallt kattungar som kan bli påverkade av större mängder mask, och kattungar finns det inte inom kontrollerade TNR-kolonier.

Självklart bör katter i TNR-kolonier bli avmaskade om detta är möjligt. Det finns ett antal olika preparat som är fördelaktiga för just svårt hanterbara katter, se tabellen nedan. När katten är sövd hos veterinär kan man använda sig av avmaskningsmedel i injektionsform. Milbemax är ett avmaskningsmedel mot både rund- och bandmask som de flesta katter äter utan problem om det blandas i maten.


versiktavmaskningsmedel