Hur tar man hand om en nykastrerad TNR katt? Efter kastrering hos veterinären ska katten, som då sitter i en transportbur eller klämbur, placeras i en s.k. konvalescensbur. Förvildade och skygga katter känner sig tryggare i situationer/miljöer som är lätt att överblicka. Genom att se till att behov som mat, vatten, gömställe och låda finns inom räckhåll ger man den kontroll över sin omgivning (jämför t ex med vildrehabilitering som baseras på samma principer). Att släppa ut förvildade katter i större utrymmen har motsatt effekt, katten förlorar kontroll över omgivningen, får panik och slänger sig mot väggar och fönster i desperata försök att fly.

En konvalescensbur kan utgöras av en större hundbur som innehåller en transportbur, som under konvalescenstiden fungerar som gömställe, kattlåda samt mat- och vattenskål. Buren ska stå på ett lugnt ställe där katten inte störs och det ska inte vara för varmt, ca 15 grader är lagom. Under uppvakningen kan det dock vara bra att ha en något högre rumstemperatur genom att djur som har varit under narkos ofta har en lite lägre kroppstemperatur än normalt. De första timmarna efter kastreringen får katten inte äta eller dricka.

inredningkonv.bur

OBS Enligt lagstiftningen får du som privatperson inte hålla katter i mindre burar som t ex hundburar annat än på kattutställningar. Djurkliniker och sjukhus får dock hålla djur på det viset av medicinska skäl. Se till att du har din veterinärs rekommendation att ha katterna i bur för konvalescens.

Toabesök

Toabesök brukar katten komma igång med inom ett dygn. Ibland händer det att det tar upp till tre dygn innan den går på lådan. Kontrollera om katten har kissat i transportburen eller vid veterinärbesöket för att utesluta urinstopp, vilket kan bli ett livshotande tillstånd om detta inte behandlas. Om en förvildad/skygg katt väljer att ligga i lådan i stället för i transportburen kan det vara så att den har kissat i transportburen. Byt till nytt torrt underlag så katten kan använda transportburen till att ”gömma” sig i och lådan till att utföras sina behov i.

Operationssåret

Eftersom det inte går att hantera en förvildad katt är det inte helt okomplicerad att kontrollera operationssåret på en honkatt som har kastrerats genom buksnitt. En möjlighet är att flytta över katten i en klämbur och kontrollera såret genom undersidan av klämburen. En annan möjlighet är att fråga veterinären om han/hon kan lägga in ett flertal lager med absorberande cellstoff i transportburen ovanpå handuken. Genom att varje dag försiktigt ta bort det översta lagret kan man kontrollera om såret blöder/vätskar. Någon enstaka bloddroppe första dygnet efter operationen är inget att vara bekymrat över. Är du osäker ska du alltid höra med din veterinär. Innan utsläpp ska du alltid kontrollera operationssåret!

Medicinering

Om katten skall äta medicin som t ex antibiotika, brukar man utan problem kunna ge det i maten. Kolla med veterinären om det finns ett flytande eller pastavariant av medicinen som katten ska ha. Ge först maten som innehåller medicinen innan katten får äta annan mat. De allra flesta katter äter sina mediciner utan problem, framförallt när man blandar de i mat som luktar mycket, t ex tonfisk eller sardiner i tomatsås. Vill katten absolut inte äta medicinblandat mat, kolla då med veterinären om medicinen finns i (långverkande) injektionsform.

Matvägran

De flesta katter börjar äta inom ett dygn efter infångandet. Äter katten inte kan man försöka med olika sorters mat, både torrfoder och blötmat, kattmjölk, tonfisk mm. Försök att ställa maten strax utanför transportburen i fall katten inte har ätit efter två dygn.  Lite mat i transportburen hjälper också ibland att få katten att komma igång med ätandet.

Utsläpp

Hankatter brukar kunna släppas ut dagen efter kastreringen om ingen medicinkur ska ges. Honkatter kan i regel släppas ut efter 4 dagar. Då har operationssåret hunnit läka tillräckligt mycket.

Släpp ut katten på samma plats som den fångades in, helst vid skymning eller gryning och när det är lugnt i området. Det är inte ovanligt att katterna inte visar sig för människor de första dagarna efter utsläppet. De brukar dock vara framme och äta när kusten är klar.
När katten har släppts ut ska konvalescensbur och tillbehör rengöras och desinfekteras med t ex Virkon S.


Under konvalescenstiden har man möjlighet att bedöma hur pass förvildad katten är. Läs mer om detta här.