Det finns många myter om förvildade katter och kring TNR metoden. Vi tar upp några här.


Förvildade katter lever ett miserabelt liv så det är bäst att avliva dom

Undersökningar visar att förvildade katter har ungefär samma livslängd som tamkatter och att tamkatter får sjukdomar lika ofta som förvildade katter.1 Det är inte humant eller etiskt försvarbart att döda ett friskt djur och det minskar inte populationen av förvildade katter. En ny plats uppstår inom kolonin och en ny katt kommer att flytta in och föröka sig.


Förvildade katter ska man ta till ett katthem så att katthemmet kan omplacera dom

Förvildade katter är otroligt svåra att hitta hem till. Katthem som har policyn att man måste hitta ett hem inom 3 månader tar oftast inte emot förvildade katter. Alternativt avlivas de efter 3 månader. Katthem som har en ”no-kill” policy har ofta en mängd förvildade katter som ingen vill ha. Dessa katter tar upp platser så att hemmet inte kan ta emot nya djur.


Förvildade katter skadar den inhemska faunan

Undersökningar visar att den allra största orsaken till skadan på vår inhemska natur är vi själva; vi förstör deras naturliga habitat genom (djur)industri, kemisk förorening, pesticider mm. En undersökning från Norge visar att katter står för 1% av de fåglar som dödas varje år.

En genomgående litteraturgranskning i detta ämne finns att ladda ner här.


Katter är inte anpassade till det Svenska klimatet och fryser på vintrarna

Vet. med. Dr. Per Michanek, Professor emeritus Krister Sällvik och Professor i fysiologi Jan Nedergaard har var för sig för oss förklarat att katter som är anpassade till uteliv på vintern, dvs lever utomhus året runt och har tillräckligt med föda, inte har något behov av uppvärmda hus, lika lite som katter i tropikerna skulle ha behov av luftkonditionerade utrymmen. Det skydd som acklimatiserade, väl utfodrade katter kan behöva vid hårt väder, då vind och nederbörd tillfälligtvis kan ge stor avkylningseffekt, tillgodoses fullt ut i en icke uppvärmd koja.