Denna artikel informerar punktvis om hur ett TNR-projekt bör organiseras. Mer ingående information om vissa delar av arbetet med TNR finns att finna på denna hemsida.1. Information

Innan man överhuvudtaget ska sätta igång med ett TNR-projekt är det viktigt att samla på sig så mycket information och kunskap som möjligt om själva TNR-metoden och hur den fungerar. Det finns flera amerikanska sidor på nätet t.ex. Neighboorhood Cats och Alleycat. Dessa sidor är fullmatade med bra information, råd, tips och hjälp. Tyvärr finns det i dagsläget inte så många sidor på nätet som berättar om TNR-metoden på svenska, men det kommer förhoppningsvis.

När du själv är väl insatt i hur metoden fungerar har du mycket bättre förutsättningar att kunna övertyga dem som vill ha hjälp med en kattkoloni att TNR är en human och långsiktig lösning. Det är även lättare att övertyga andra berörda parter, såsom grannar i området, hyresvärdar, fastighetsägare osv. De flesta människor går att övertyga även om det ibland tar lite längre tid. Däremot ska man nog inte förvänta sig att alla är positivt inställda till det hela och man behöver inte heller ha alla med sig för att sätta igång med ett TNR-projekt. Ska man driva TNR i ett område där man överlag är negativt inställd till utekatter ska man kanske inte informera andra än just de som ber om hjälp om TNR-metoden.

Är det en förening som är med och organiserar projektet bör man utse en person därifrån som sköter all kontakt mellan föreningen och matarna/omkringboenden.

Finns det bland de som ber om hjälp inget intresse i att driva ett TNR projekt kan man välja att:

– inte utföra några åtgärder tills mataren eller den som ber om hjälp ändrar sin åsikt. De flesta personer ändrar sig, förr eller senare när man inser att det inte finns några andra alternativ.
– försöka få tillstånd för projektet genom att kontakta kommunen eller hyresvärden/fastighetsägaren.

Förutom i nödsituationer avråds det att under ”tvång” eller hot av matarna/omkringboenden försöka omplacera eller avliva en del av kolonin. Ett sådant tillvägagående underminerar TNR-metodens principer och leder inte till en långsiktig lösning.

Fastighetsägare och hyresgäster
När man har för avsikt att starta ett TNR projekt i ett område där det finns fastigheter är det viktigt att försöka få med de som äger och/eller använda sig av fastigheten i projektet. Hemlösa och förvildade katter är dels fastighetsägarens ansvar genom att fastighetsägaren enligt lag ska se till att boenden inte störs av s.k. olägenheter.

Genom att upplysa fastighetsägarna om deras ansvar samt att informera dem och de som använder fastigheten om att TNR är en långsiktig metod, som både minskar klagomål och förbättrar katternas liv brukar man kunna komma fram till ett samarbete där man delar på bland annat arbetsinsatser och kostnader.


2. Kartläggning

När man har kommit fram till att det ska drivas ett TNR-projekt börjar det praktiska arbetet. Det gäller att kartlägga katterna i kattkolonin, dvs räkna antal katter, försöka fastställa kön, om det finns kattungar och vem som i så fall är mamma till dem, hur verkar katternas allmäntillstånd, finns det sjuka katter där det brådskar med insatser, är några katter mer socialiserade än andra osv.

Det ska även undersökas hur många olika matställen det finns, vem/vilka som matar och vilka olika fångstplatser man kan använda sig av. Detta arbete ligger till grund för vad som händer med katten när den fångats in. Genom att redan från början veta så mycket som möjligt förenklas och förkortas arbetsprocessen. Försök att engagera några omkringboenden i projektet. Det är väldigt värdefullt att ha några volontärer som bor i närheten av kattkolonin.

Redan nu kan man försöka fastställa vilka katter som skall tillbaka till kolonin efter kastrering och vilka som skall till katthem/jourhem för att sedan adopteras därifrån till nya hem.

Det lättaste sättet att kartlägga katterna i en koloni görs med hjälp av fasta matställen. Du matar helt enkelt katterna på ett och samma ställe och på någorlunda samma tider. Katterna lär sig snabbt var och när det finns mat och kartläggningen kan börja.

Då det ofta finns människor i kattkolonins närhet som matar dem är det också viktigt att få dem att förstå att de måste sluta mata katterna på andra ställen och tillsvidare jobba med dig. Om man inte får stopp på matning på olika ställen så blir kartläggningen svår och i regel missvisande. Tålamod kan behövas för att få människor att förstå att detta inte på något vis svälter katten utan i stället kommer det att ges mat regelbundet på samma ställe.


3. Uppsamlingsplats

Det behövs en uppsamlingsplats där katter skall förvaras för observation efter själva kastreringen. Uppsamlingsplatsen skall vara inomhus och det ska vara ett lugnt och skyddat ställe där katten kan känna sig trygg. Som regel är det honkatter som man vill ha under kontroll i ca 4 dagar, hankatterna kan man oftast släppa dagen efter eftersom deras operation är mindre.

På uppsamlingsplatsen ska det finnas speciella burar som katten ska vistas i under ca 4 dygn efter ingreppet för att fastställa att inga komplikationer uppstår efter kastreringen, om detta skulle ske bör veterinär genast uppsökas. Buren ska vara så pass stor att du får plats med en transportbur (med filt i) en liten kattlåda med sand och en mat- resp vattenskål. Burgolvet kan man täcka med tidningspapper. Placera transportburen med långssidan mot den stora burens öppning, dvs. inte öppning mot öppning. Mat och vattenskål placeras närmast stora burens ingång så det är lätt att fylla på.

Tänka på att ALLTID öppna buren så att du själv står i burens öppning, det hindrar rymningsförsök. För att ytterligare lugna katterna täck över buren med tyg eller liknande. När du fyller på mat och vatten kommer troligtvis katten att gömma sig i transportburen, låt den vara och försök aldrig ta ut den därifrån utan kontakta veterinär om du misstänker att katten inte mår bra. Ta inte ut katten ur buren under konvalescensen.


4.Veterinär

Det är viktigt att veterinären du har tänkt samarbeta med är positivt inställd till och påläst om TNR-metoden. Använd t ex Göteborgs Katthjälps litteraturstudie och information från vår hemsida för att informera veterinären som du vill samarbeta med.

Bestäm hur ni ska arbeta vad gäller emottagande av katterna på kliniken, om man t ex får boka preliminärtider eller om man ska ringa och kolla om det finns tid samma dag som katten har fångats in. Ange tydligt att det handlar om eventuellt förvildade katter som inte ska släppas ut ur fällan/transportbur innan de sövs, och att man när katten är sövd ska göra så många undersökningar och behandlingar som möjligt. ID-märkning ska helst göras genom tatuering, då det inte går att avläsa chip på en katt som sitter i fällan. Katterna ska sys med självlösande stygn!


organiseraTNR

Vid behov av medicinering efter ingreppet i form av t. ex antibiotika eller liknande, be veterinären om medicin som man lätt kan blanda i kattens mat. Tala även om att katterna efter operation ska placeras i en transportbur och ej i fällan igen. Transportburen ställer du sedan på uppsamlingsplatsen eller så fraktas katten till katthem alternativt jourhem. Transportburen placeras sen i en konvalescensbur.

Mer om kastrering och andra behandlingar hos veterinär.


5. Infångandet

Själva infångandet görs på katternas matstationer. Det är bra att försöka få tag i så många fällor som möjligt och därigenom fånga så många katter som möjligt på kort tid. Börja med att ge mat i fällan/fällorna så att katterna vänjer sig vid att det inte är farligt att gå in i den, man kan täcka över fällan med tyg, så att det liknar en grotta som de går in i. Matspår kan göras som leder in i fällan, små högar med mat som leder in till själva matskålen. Sen är det bara att sitta och vänta. När katten gått in i fällan och den slagits igen ska en lapp fästas på fällan med anteckning om katten efter kastrering skall till katthem eller till uppsamlingsplats. Ta sedan katten så fort som möjligt till veterinären.

Mer om infångning med kattfälla och med s.k. droptrap.


6. Konvalescens

Efter infångadet och kastrering förvaras honkatterna ca 4 dygn på uppsamlingsplatsen om de ska tillbaka till sin koloni. Hankatterna behöver hållas inne i bara ett dygn. När man ser att katten äter, går på lådan och rent allmänt verkar må bra är det dags att ta katten i transportburen tillbaka till kattkolonin om den inte ska omplaceras. Efter att ha släppts ut är det möjligt att den håller sig borta från matstationerna och området de första dagarna men efter en tid så är de åter tillbaka.

Mer om konvalescens.


7. Mat, skydd och tillsyn

I TNR-metoden ingår det att se till att katterna har mat och skydd för regn och rusk. Och detta så länge de lever. Det finns katthus att bygga som är populära hos katterna.
Katterna kommer ganska snart att få en lugnare och tryggare miljö att leva i då det inte finns några okastrerade honor eller hanar. Kolonin kommer inte att växa utan kommer så småningom att självdö, då de kastrerade katterna har blivit gamla utan att fortplanta sig vidare

Mer info om att ta hand om en TNR-koloni.